• Văn phòng đại diện 447 Vũ Tông Phan, Hà Nội
  • 096.558.1111 minhhungele@gmail.com

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Chuyên cung cấp linh kiện, thiết bị thang máy

* Bảo hành 18 tháng sau bàn giao *

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng báo giá vật tư thang máy, bảng giá linh kiện thiết bị thang máy, giá vật tư thang máy

Đầu cửa tầng SO 2 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Đầu cửa car SO 2 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Đầu cửa car Anliso

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo Gem – Ý

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo Montanari – Ý

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Biến tần các loại

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ray dẫn hướng T89

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ray đối trọng T78

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ty cáp

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng báo giá vật tư thang máy, bảng giá linh kiện thiết bị thang máy, giá vật tư thang máy

Đầu cửa tầng CO 2 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Đầu cửa car CO 2 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

BUFER

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo Haisung – Hàn Quốc

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo các loại

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Tủ điều khiển

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ray dẫn hướng T78

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Thắng cơ

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Quạt thông gó

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng báo giá vật tư thang máy, bảng giá linh kiện thiết bị thang máy, giá vật tư thang máy

Đầu cửa tầng CO 4 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Đầu cửa car CO 4 cánh

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo Gem – Ý

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo Montanari – Ý

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Máy kéo các loại

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ray dẫn hướng T114

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Ray đối trọng T50

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Bộ giới hạn tốc độ

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Bộ khống chế tốc độ

bán linh kiện thang máy, bán thiết bị thang máy, bảng giá bán vật tư thang máy, báo giá linh kiện thiết bị

Design: nghiemhoang2302@gmail.com